• Posted on: 31 March 2015
  • By: toolehkaffo
Indhold: 

Care4needy (Tooleh Kaffo)

Generalforsamling 2015

I følge vores vedtægter kan alle medlemmer og ikke medlemmer frivilligt deltage til den årlige generalforsamling.

Lørdag den 11 april kl. 17:00 – 20:00

NørrebroHallen, Nørrebrogade 208, Stuen

Dagsordenen:

Valg af dirigen

Formandens beretning
Sekretærens beretning
Godkendelse af regnskab
Planer for det kommende år
Valg af bestyrelse og revisor
Indkomne forslag
 
Eventuelt

Forslag til drøftelse på GF sendes til care4needy@live.dk eller på skrift til en af bestyrelsesmedlemmerne, seneste den 04. april 2015.

Alle bestyrelsesmedlemmer er til valg, og de alle ønsker at genopstille.

Forslag på kandidater til bestyrelsesmedlemmer sendes til den samme email, seneste den 04. april 2015.

Alle betalende medlemmer som ikke har gæld på over et år har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og suppleanter.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden_GF_2015